PRZEPISY ORGANIZACYJNE
1. Wspinanie rozpocząć można dopiero po uprzednim opłaceniu biletu wstępu.
2. Każda osoba, która ma na celu wspinać się lub asekurować na terenie CWF ma obowiązek podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem Centrum Wspinaczkowego Forteca.
3. Wejście na sportową część hali w strojach i obuwiu sportowym. Ubranie wierzchnie należy zostawić w szatni.
4. Za rzeczy pozostawione w szafkach oraz na terenie całego obiektu Centrum Wspinaczkowego Forteca nie ponosi odpowiedzialności.

OGÓLNE PRZEPISY PRAWNE
5. Wspinamy się na własną odpowiedzialność.
6. Wszystkie osoby poniżej 18 roku życia, muszą mieć pisemna zgodę rodziców/opiekunów prawnych na uprawianie wspinaczki, wypełnioną na formularzu Centrum Wspinaczkowego Forteca.
7. Ponadto, osoby, które nie ukończyły 16 lat, mogą się wspinać wyłącznie pod bezpośrednią opieką rodziców/prawnych opiekunów lub instruktora podczas zorganizowanych zajęć. Osoby takie nie mogą też samodzielnie asekurować.
8. Początkujący mają obowiązek zgłosić się do operatora ściany. Operator dokonuje
przeszkolenia wstępnego w zakresie asekuracji górnej.
9. Dyżurni operatorzy odpowiadają za bezpieczeństwo na ścianie. Należy bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
10. Operator ma prawo usunąć osoby nie stosujące się do regulaminu lub jego zaleceń z terenu hali.
11. Uwagi i sugestie dotyczące pracy operatorów oraz instruktorów należy kierować do kierownika ściany, telefonicznie lub osobiście.
12. Obowiązuje absolutny zakaz wspinania oraz asekurowania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywanie ich na terenie Centrum Wspinaczkowego Forteca .
13. Obowiązuje zakaz prowadzenia zorganizowanych zajęć wspinaczkowych bez pisemnego ustalenia tego z Kierownikiem sekcji Centrum Wspinaczkowego Forteca.
14. Wszystkie osoby przebywające na terenie Centrum Wspinaczkowego Forteca powyżej 20min., mają obowiązek wykupienia biletu wstępu; nie dotyczy to rodziców/opiekunów prawnych dzieci, biorących udział w zajęciach zorganizowanych oraz rodziców/opiekunów prawnych asekurujących dziecko.
15. Warunkiem prowadzenia zajęć przez instruktorów nie zatrudnionych przez CWF jest podpisanie oświadczenia o odpowiedzialności za ich przebieg, oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich uczestnikom.

PRZEPISY TECHNICZNE
16. Asekurować innych, szczególnie z dolną asekuracją mogą wyłącznie osoby robiące to prawidłowo. Ocena należy do dyżurnego operatora.
17. W przypadku osób początkujących, wspinaczka oraz asekuracja z użyciem lin możliwa jest dopiero po dopuszczeniu przez operatora lub pod jego bezpośrednią opieką. Osoba która nie przejdzie szkolenia/weryfikacji umiejętności asekuracyjnych pomyślnie, za zgodą operatora może wspinać się (ale nie asekurować!!!), asekurowana przez doświadczonego wspinacza.
18. Linę do uprzęży mocujemy za pomocą węzła (ósemka). Absolutnie zakazane jest wpinanie liny za pomocą karabinka.
19. Asekurację górną prowadzimy za pomocą przyrządów asekuracyjnych (płytki Stichta, odmiany kubków). Obowiązuje zakaz używania do tego celu ósemek zjazdowych oraz półwyblinki. Przyrządy automatyczne (np. Gri-gri) dopuszczamy do użycia jedynie za zgodą operatora ściany wspinaczkowej.
20. Asekuracje dolną tzw. prowadzenie prowadzimy za pomocą przyrządów asekuracyjnych płytka Stichta, odmiany kubków.
21. Zabronione jest asekurowanie z elementów konstrukcyjnych ściany.
22. Do wspinania z dolną asekuracją używamy wyłącznie lin dynamicznych z odpowiednimi atestami, oraz normą EN 892:2004
23. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników ściany, w szczególności:
a) Wspinaczka bez asekuracji, powyżej 3 metrów (ręce) [nie dotyczy boulderowni]
b) Przeszkadzanie w asekuracji lub w wspinaniu
c) Wspinanie nad lub pod inną osobą
d) Wspinanie z twardymi przedmiotami w kieszeni (np. telefon, klucze)
e) Asekurowanie z dołem lub na wędkę w pozycji siedzącej lub w oddaleniu od ściany
f) Wspinanie się z asekuracją nie w linii wytyczonej przez drogi, i tym samym powodowanie lotów wahadłowych.
g) Zbyt szybkiego opuszczania wspinaczy.
24. Zabronione jest huśtanie się na linach, wciąganie po linach do góry oraz inne wykorzystanie sprzętu i urządzeń niezgodne z ich prawidłowym przeznaczeniem.
25. Wspinacze są zobowiązani do używania wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie posiadającego atest UIAA, CE, DIN.
26. Do zmian w systemach asekuracji (liny do asekuracji górnej (wędki), stanowiska, ekspresy itp) oraz przekręcania i oznaczania chwytów upoważniona jest wyłącznie obsługa ściany.
27. Bezpośrednio pod ścianą powinny znajdować się wyłącznie osoby aktualnie
wspinające się oraz asekurujące.
28. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje wspinający się są zobowiązani zgłaszać dyżurnemu operatorowi.
29. Zabrania się używania sprzętu samozaciskowego np. ascension, tibloc, croll
30. Na terenie obiektu jest możliwość skorzystania z szafek zamykanych na kluczyk. W przypadku zgubienia kluczyka pobierana będzie opłata w wysokości 25,00 zł

DZIĘKUJEMY!
ZESPÓŁ CENTRUM WSPINACZKOWEGO FORTECA Kraków, dnia 04.12.2014 r.

 

Partnerzy

Akceptujemy