Regulamin wieży

1. Z wieży wspinaczkowej mogą korzystać wyłącznie osoby: przeszkolone i dopuszczone przez operatorów Centrum oraz posiadające kartę członkowską Centrum Wspinaczkowego Forteca.

2. Wejście do wieży wymaga poinformowania i wyrażenia zgody dyżurnego operatora.

3. Osoby początkujące mogą się asekurować i wspinać w Wieży wyłącznie pod okiem operatora lub instruktora. Ocena stopnia zaawansowania należy do personelu ściany.

4. Obowiązuje zakaz:

- asekuracji z ósemki lub półwyblinki

- trawersowania i wspinaczki bez asekuracji

- wnoszenia i spożywania jakichkolwiek napojów i posiłków

- wnoszenia plecaków, toreb itp.

- manipulowania przy lampach, kotwach asekuracyjnych, kamerach i banerach reklamowych

- nanoszenia na ściany opisów, wariantów przejść itp. bez uprzedniej zgody obsługi ściany

- prowadzenia zajęć instruktażowych z zakresu wspinaczki bez ustalenia tego z Kierownikiem sekcji Centrum Wspinaczkowego Forteca

5. Jedynym dopuszczalnym stosowanym węzłem do łączenia liny z uprzężą jest ósemka równoległa. Absolutnie zakazane jest wpinanie liny do uprzęży za pomocą karabinka.

6. Niezwłocznie należy zgłaszać obsłudze wszelkie uszkodzenia i pęknięcia chwytów i rys.

7. W wieży jednorazowo może przebywać maksymalnie 10 osób (liczba ta obejmuje wspinających się oraz asekurujących i obserwatorów łącznie)

8. Wspinaczka, ze szczególnym uwzględnieniem wspinania w rysach, wymaga zachowania wyjątkowej ostrożności. Należy zwrócić uwagę, aby liny nie tarły o siebie, oraz by nie doprowadzić do zderzania osób wspinających się.

9. Opuszczanie wspinacza powinno odbywać się powoli i w sposób kontrolowany.

10. Osoby nie stosujące się do niniejszego regulaminu zostaną usunięte z pomieszczenia.

11. Obowiązuje zakaz krzyżowania się lin kilku niezależnych zespołów.

12. Zabrania się prowadzenia tj. wspinania z dolną asekuracją bez opieki instruktora

13. Zabrania się asekurowania ze schodów lub wnęki przy drzwiach.

 


DZIĘKUJEMY!
ZESPÓŁ CENTRUM WSPINACZKOWEGO FORTECA

Kraków, dnia 22.01.2010 r.

Partnerzy

Akceptujemy