Centrum Wspinaczkowe Forteca

FUNDACJA MAGNEZJA

Jesteśmy Fundacją, która ma na celu:
  • | krzewienie kultury fizycznej oraz zdrowotnej wśród młodzieży szkolnej oraz rozwijanie w tym zakresie jej zainteresowań
  • | stwarzanie warunków dla młodzieży, w których możliwe będzie kształtowanie sprawności fizycznej, skłonności do osobistego wysiłku oraz rozwijanie takich umiejętności społecznych, jak praca zespołowa, solidarność, tolerancja oraz wzajemne zrozumienie w środowisku
  • | zwiększanie świadomości szkół i klubów sportowych w zakresie potrzeby współpracy na rzecz rozwoju edukacji przez sport
  • | motywowanie nauczycieli i osób związanych ze środowiskiem młodzieży do inicjowania wydarzeń sportowych
  • | ochronę i promocję zdrowia
  • | promowanie działalności sportowej w środowisku szkolnym
  • | rozwijanie działalności społecznej na rzecz sportu
  • | działanie na rzecz poszerzania znaczenia sportu i innych przejawów aktywności fizycznej w oświacie i edukacji
  • | prowadzenie działań dążących do poszerzenia współpracy pomiędzy klubami sportowymi, instytucjami oświatowymi, organizacjami sportowymi, a także władzami publicznymi w celu promocji aktywnego trybu życia i dobrych praktyk w tym zakresie
  • | przeciwdziałanie patologiom społecznym
FUNDACJA MAGNEZJA

z siedzibą w Krakowie,

KRS: 0000619042;
REGON: 364507659;
NIP: 6793129133
Telefon kontaktowy: +48 502 343 443

Przewiń do góry