Centrum Wspinaczkowe Forteca

Regulamin obiektu przy ul. Racławickiej 60

§ 1.
PRZEPISY ORGANIZACYJNE

 1. Wspinanie rozpocząć można dopiero po uprzednim opłaceniu biletu wstępu i zarejestrowaniu się w recepcji u obsługi ściany.
 2. Każda osoba, która ma na celu wspinać się lub asekurować na terenie CWF ma obowiązek podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem Centrum Wspinaczkowego Forteca.
 3. Wejście na sportową część hali w strojach i obuwiu sportowym. Ubranie wierzchnie należy zostawić w szatni. Nie dotyczy to osób towarzyszących na terenie kącika wypoczynkowego.
 4. Rzeczy wartościowe można zostawić w depozycie w recepcji. Nie odpowiadamy za rzeczy pozostawione poza recepcją.

§ 2.
OGÓLNE PRZEPISY PRAWNE

 1. Wspinamy się na własną odpowiedzialność.
 2. Wszystkie osoby poniżej 18 roku życia, muszą mieć pisemna zgodę rodziców/opiekunów prawnych na uprawianie wspinaczki, wypełnioną na formularzu Centrum Wspinaczkowego Forteca.
 3. Ponadto, osoby, które nie ukończyły 16 lat, mogą się wspinać wyłącznie pod bezpośrednią opieką rodziców/prawnych opiekunów lub instruktora podczas zorganizowanych zajęć. Osoby takie nie mogą też samodzielnie asekurować, a także wspinać się na drabinie bachara.
 4. Początkujący mają obowiązek zgłosić się do operatora ściany. Operator dokonuje przeszkolenia wstępnego w zakresie asekuracji górnej. (Uwaga! niezbędna jest wcześniejsza rezerwacja takiego szkolenia w recepcjach CWF).
 5. Dyżurni operatorzy odpowiadają za bezpieczeństwo na ścianie. Należy bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 6. Operator ma prawo usunąć osoby nie stosujące się do regulaminu lub jego zaleceń z terenu hali.
 7. Uwagi i sugestie dotyczące pracy operatorów oraz instruktorów należy kierować do kierownika ściany, telefonicznie lub osobiście.
 8. Obowiązuje absolutny zakaz wspinania oraz asekurowania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywanie ich na terenie Centrum Wspinaczkowego Forteca.
 9. Obowiązuje zakaz prowadzenia zorganizowanych zajęć wspinaczkowych bez pisemnego ustalenia tego z Kierownikiem sekcji Centrum Wspinaczkowego Forteca.
 10. Warunkiem prowadzenia zajęć przez instruktorów nie zatrudnionych przez CWF jest podpisanie oświadczenia o odpowiedzialności za ich przebieg, oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich uczestnikom.

§ 3.
PRZEPISY TECHNICZNE

 1. Asekurować innych, szczególnie z dolną asekuracją mogą wyłącznie osoby robiące to prawidłowo. Ocena należy do dyżurnego operatora.
 2. W przypadku osób początkujących, wspinaczka oraz asekuracja z użyciem lin możliwa jest dopiero po dopuszczeniu przez operatora lub pod jego bezpośrednią opieką. Osoba która nie przejdzie szkolenia/weryfikacji umiejętności asekuracyjnych pomyślnie, za zgodą operatora może wspinać się (ale nie asekurować!!!), asekurowana przez doświadczonego wspinacza.
 3. Linę do uprzęży mocujemy za pomocą węzła (ósemka). Absolutnie zakazane jest wpinanie liny za pomocą karabinka.
 4. Asekurację górną prowadzimy za pomocą przyrządów asekuracyjnych (płytki Stichta, odmiany kubków). Obowiązuje zakaz używania do tego celu ósemek zjazdowych oraz półwyblinki. Przyrządy automatyczne (np. Gri-gri) dopuszczamy do użycia jedynie za zgodą operatora ściany wspinaczkowej.
 5. Zabronione jest asekurowanie z elementów konstrukcyjnych ściany.
 6. Do wspinania z dolną asekuracją używamy wyłącznie lin dynamicznych. Z dolną asekuracją wspinamy się tylko w obecności instruktora.
 7. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników ściany, w szczególności:
  a) Wspinaczka bez asekuracji, powyżej 3 metrów (ręce) [nie dotyczy boulderowni].
  b) Przeszkadzanie w asekuracji lub w wspinaniu.
  c) Wspinanie nad lub pod inną osobą.
  d) Wspinanie z twardymi przedmiotami w kieszeni (np. telefon, klucze).
  e) Asekurowanie z dołem lub na wędkę w pozycji siedzącej lub w oddaleniu od ściany.
  f) Wspinanie się z asekuracją nie w linii wytyczonej przez drogi, i tym samym powodowanie lotów wahadłowych.
  g) Zbyt szybkie opuszczanie wspinaczy.
 8. Zabronione jest huśtanie się na linach, wciąganie po linach do góry oraz inne wykorzystanie sprzętu i urządzeń niezgodne z ich prawidłowym przeznaczeniem.
 9. Wspinacze są zobowiązani do używania wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie posiadającego atest UIAA, CE, DIN.
 10. Do zmian w systemach asekuracji (liny do asekuracji górnej (wędki), stanowiska, ekspresy itp) oraz przekręcania i oznaczania chwytów upoważniona jest wyłącznie obsługa ściany.
 11. Bezpośrednio pod ścianą powinny znajdować się wyłącznie osoby aktualnie wspinające się oraz asekurujące.
 12. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje wspinający się są zobowiązani zgłaszać dyżurnemu operatorowi.
 13. Zabrania się używania sprzętu samozaciskowego np. ascension, tibloc, croll.

Regulamin wieży

§ 1.
PRZEPISY ORGANIZACYJNE

 1. Z wieży wspinaczkowej mogą korzystać wyłącznie osoby: przeszkolone i dopuszczone przez operatorów Centrum oraz posiadające kartę członkowską Centrum Wspinaczkowego Forteca.
 2. Wejście do wieży wymaga poinformowania i wyrażenia zgody dyżurnego operatora.
 3. Osoby początkujące mogą się asekurować i wspinać w Wieży wyłącznie pod okiem operatora lub instruktora. Ocena stopnia zaawansowania należy do personelu ściany.
 4. Obowiązuje zakaz:
  – asekuracji z ósemki lub półwyblinki
  – trawersowania i wspinaczki bez asekuracji
  – wnoszenia i spożywania jakichkolwiek napojów i posiłków
  – wnoszenia plecaków, toreb itp.
  – manipulowania przy lampach, kotwach asekuracyjnych, kamerach i banerach reklamowych
  – nanoszenia na ściany opisów, wariantów przejść itp. bez uprzedniej zgody obsługi ściany
  – prowadzenia zajęć instruktażowych z zakresu wspinaczki bez ustalenia tego z Kierownikiem sekcji Centrum Wspinaczkowego Forteca.
 5. Jedynym dopuszczalnym stosowanym węzłem do łączenia liny z uprzężą jest ósemka podwójna/powrotna. Absolutnie zakazane jest wpinanie liny do uprzęży za pomocą karabinka.
 6. Niezwłocznie należy zgłaszać obsłudze wszelkie uszkodzenia i pęknięcia chwytów i rys.
 7. W wieży jednorazowo może przebywać maksymalnie 10 osób (liczba ta obejmuje wspinających się oraz asekurujących i obserwatorów łącznie).
 8. Wspinaczka, ze szczególnym uwzględnieniem wspinania w rysach, wymaga zachowania wyjątkowej ostrożności. Należy zwrócić uwagę, aby liny nie tarły o siebie, oraz by nie doprowadzić do zderzania osób wspinających się.
 9. Opuszczanie wspinacza powinno odbywać się powoli i w sposób kontrolowany.
 10. Osoby nie stosujące się do niniejszego regulaminu zostaną usunięte z pomieszczenia.
 11. Obowiązuje zakaz krzyżowania się lin kilku niezależnych zespołów.
 12. Zabrania się prowadzenia tj. wspinania z dolną asekuracją bez opieki instruktora.
 13. Zabrania się asekurowania ze schodów lub wnęki przy drzwiach.

  DZIĘKUJEMY!

  ZESPÓŁ CENTRUM WSPINACZKOWEGO FORTECA Kraków, dnia 22.01.2010 r.

Regulamin obiektu przy ul. Ludowej 6 i Rydlówka 32

§ 1.
PRZEPISY ORGANIZACYJNE

 1. Wspinanie rozpocząć można dopiero po uprzednim opłaceniu biletu wstępu.
 2. Każda osoba, która ma na celu wspinać się lub asekurować na terenie CWF ma obowiązek podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem Centrum Wspinaczkowego Forteca.
 3. Wejście na sportową część hali w strojach i obuwiu sportowym. Ubranie wierzchnie należy zostawić w szatni.
 4. Za rzeczy pozostawione w szafkach oraz na terenie całego obiektu Centrum Wspinaczkowego Forteca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 2.
OGÓLNE PRZEPISY PRAWNE

 1. Wspinamy się na własną odpowiedzialność.
 2. Wszystkie osoby poniżej 18 roku życia, muszą mieć pisemna zgodę rodziców/opiekunów prawnych na uprawianie wspinaczki, wypełnioną na formularzu Centrum Wspinaczkowego Forteca.
 3. Ponadto, osoby, które nie ukończyły 16 lat, mogą się wspinać wyłącznie pod bezpośrednią opieką rodziców/prawnych opiekunów lub instruktora podczas zorganizowanych zajęć. Osoby takie nie mogą też samodzielnie asekurować.
 4. Początkujący mają obowiązek zgłosić się do operatora ściany. Operator dokonuje przeszkolenia wstępnego w zakresie asekuracji górnej. (Uwaga! niezbędna jest wcześniejsza rezerwacja takiego szkolenia w recepcjach CWF).
 5. Dyżurni operatorzy odpowiadają za bezpieczeństwo na ścianie. Należy bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 6. Operator ma prawo usunąć osoby nie stosujące się do regulaminu lub jego zaleceń z terenu hali.
 7.  Uwagi i sugestie dotyczące pracy operatorów oraz instruktorów należy kierować do kierownika ściany, telefonicznie lub osobiście.
 8. Obowiązuje absolutny zakaz wspinania oraz asekurowania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywanie ich na terenie Centrum Wspinaczkowego Forteca.
 9. Obowiązuje zakaz prowadzenia zorganizowanych zajęć wspinaczkowych bez pisemnego ustalenia tego z Kierownikiem sekcji Centrum Wspinaczkowego Forteca.
 10. Warunkiem prowadzenia zajęć przez instruktorów nie zatrudnionych przez CWF jest podpisanie oświadczenia o odpowiedzialności za ich przebieg, oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich uczestnikom.

§ 3.
PRZEPISY TECHNICZNE

 1. Asekurować innych, szczególnie z dolną asekuracją mogą wyłącznie osoby robiące to prawidłowo. Ocena należy do dyżurnego operatora.
 2. W przypadku osób początkujących, wspinaczka oraz asekuracja z użyciem lin możliwa jest dopiero po dopuszczeniu przez operatora lub pod jego bezpośrednią opieką. Osoba która nie przejdzie szkolenia/weryfikacji umiejętności asekuracyjnych pomyślnie, za zgodą operatora może wspinać się (ale nie asekurować!!!), asekurowana przez doświadczonego wspinacza.
 3. Linę do uprzęży mocujemy za pomocą węzła (ósemka). Absolutnie zakazane jest wpinanie liny za pomocą karabinka.
 4. Asekurację górną prowadzimy za pomocą przyrządów asekuracyjnych (płytki Stichta, odmiany kubków). Obowiązuje zakaz używania do tego celu ósemek zjazdowych oraz półwyblinki. Przyrządy automatyczne (np. Gri-gri) dopuszczamy do użycia jedynie za zgodą operatora ściany wspinaczkowej.
 5. Asekuracje dolną tzw. prowadzenie prowadzimy za pomocą przyrządów asekuracyjnych płytka Stichta, odmiany kubków.
 6. Zabronione jest asekurowanie z elementów konstrukcyjnych ściany.
 7. Do wspinania z dolną asekuracją używamy wyłącznie lin dynamicznych z odpowiednimi atestami, oraz normą EN 892:2004
 8. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników ściany, w szczególności:
  a) Wspinaczka bez asekuracji, powyżej 3 metrów (ręce) [nie dotyczy boulderowni]
  b) Przeszkadzanie w asekuracji lub w wspinaniu
  c) Wspinanie nad lub pod inną osobą
  d) Wspinanie z twardymi przedmiotami w kieszeni (np. telefon, klucze)
  e) Asekurowanie z dołem lub na wędkę w pozycji siedzącej lub w oddaleniu od ściany
  f) Wspinanie się z asekuracją nie w linii wytyczonej przez drogi, i tym samym powodowanie lotów wahadłowych.
  g) Zbyt szybkie opuszczanie wspinaczy.
 9. Zabronione jest huśtanie się na linach, wciąganie po linach do góry oraz inne wykorzystanie sprzętu i urządzeń niezgodne z ich prawidłowym przeznaczeniem.
 10. Wspinacze są zobowiązani do używania wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie posiadającego atest UIAA, CE, DIN.
 11. Do zmian w systemach asekuracji (liny do asekuracji górnej (wędki), stanowiska, ekspresy itp) oraz przekręcania i oznaczania chwytów upoważniona jest wyłącznie obsługa ściany.
 12. Bezpośrednio pod ścianą powinny znajdować się wyłącznie osoby aktualnie wspinające się oraz asekurujące.
 13. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje wspinający się są zobowiązani zgłaszać dyżurnemu operatorowi.
 14. Zabrania się używania sprzętu samozaciskowego np. ascension, tibloc, croll.
 15. Na terenie obiektu jest możliwość skorzystania z szafek zamykanych na kluczyk. W przypadku zgubienia kluczyka pobierana będzie opłata w wysokości 25,00 zł.

  DZIĘKUJEMY!

  ZESPÓŁ CENTRUM WSPINACZKOWEGO FORTECA Kraków, dnia 04.12.2014 r

Regulamin bonów upominkowych

Regulamin korzystania z Bonów Upominkowych Centrum Wspinaczkowego FORTECA:

 1. Bony Upominkowe upoważniają do skorzystania z usługi w Centrum Wspinaczkowym FORTECA , która jest dokładnie sprecyzowana na bonie upominkowym i zgodna z życzeniem Kupującego Bon.
 2. Bony można nabyć w recepcji FORTECY – płatność gotówką.
 3. Przy płatności przelewem za Bon Upominkowy, Bon można odebrać dopiero po zaksięgowaniu kwoty na rachunku bankowym FORTECY. Bon należy odebrać osobiście w recepcji FORTECY.
 4. Każdy Bon Upominkowy jest bonem jednorazowego użytku na określoną usługę oraz osobę. W przypadku bonu na np. karnet sekcyjny, w recepcji Bon zostanie wymieniony na odpowiedni karnet.
 5. Bon Upominkowy uważa się za ważny, gdy widnieje na nim pieczęć firmowa, data zakupu Bonu oraz podpis pracownika.
 6. Bony są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu. Po upływie terminu ważności Bonu, jego wartość zostaje utracona.
 7. Opłacony, niewykorzystany Bon nie podlega zwrotowi.
 8. W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty prosimy o kontakt z recepcją pod nr tel. (12) 632 83 33.
 9. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji, że formą płatności będzie Bon Upominkowy.
 10. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, która wymaga obsługi instruktora, Bon Upominkowy uznany zostaje za zrealizowany.
 11. Aby skorzystać z usługi, której dotyczy Bon Upominkowy, Bon ten należy przekazać pracownikowi Recepcji FORTECY.
 12. Bony nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 13. Bonu nie można łączyć z promocjami i rabatami.
 14. W przypadku utraty lub zniszczenia Bonu Upominkowego, FORTECA nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
 15. Integralną częścią Bonów Upominkowych jest niniejszy Regulamin, który jest dostępny na www.cwf.pl oraz na życzenie jest udostępniany w Recepcji FORTECY. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.

§ 2.
OGÓLNE PRZEPISY PRAWNE

 1. Wspinamy się na własną odpowiedzialność.
 2. Wszystkie osoby poniżej 18 roku życia, muszą mieć pisemna zgodę rodziców/opiekunów prawnych na uprawianie wspinaczki, wypełnioną na formularzu Centrum Wspinaczkowego Forteca.
 3. Ponadto, osoby, które nie ukończyły 16 lat, mogą się wspinać wyłącznie pod bezpośrednią opieką rodziców/prawnych opiekunów lub instruktora podczas zorganizowanych zajęć. Osoby takie nie mogą też samodzielnie asekurować.
 4. Początkujący mają obowiązek zgłosić się do operatora ściany. Operator dokonuje przeszkolenia wstępnego w zakresie asekuracji górnej. (Uwaga! niezbędna jest wcześniejsza rezerwacja takiego szkolenia w recepcjach CWF).
 5. Dyżurni operatorzy odpowiadają za bezpieczeństwo na ścianie. Należy bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 6. Operator ma prawo usunąć osoby nie stosujące się do regulaminu lub jego zaleceń z terenu hali.
 7.  Uwagi i sugestie dotyczące pracy operatorów oraz instruktorów należy kierować do kierownika ściany, telefonicznie lub osobiście.
 8. Obowiązuje absolutny zakaz wspinania oraz asekurowania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywanie ich na terenie Centrum Wspinaczkowego Forteca.
 9. Obowiązuje zakaz prowadzenia zorganizowanych zajęć wspinaczkowych bez pisemnego ustalenia tego z Kierownikiem sekcji Centrum Wspinaczkowego Forteca.
 10. arunkiem prowadzenia zajęć przez instruktorów nie zatrudnionych przez CWF jest podpisanie oświadczenia o odpowiedzialności za ich przebieg, oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich uczestnikom.

§ 3.
PRZEPISY TECHNICZNE

 1. Asekurować innych, szczególnie z dolną asekuracją mogą wyłącznie osoby robiące to prawidłowo. Ocena należy do dyżurnego operatora.
 2. W przypadku osób początkujących, wspinaczka oraz asekuracja z użyciem lin możliwa jest dopiero po dopuszczeniu przez operatora lub pod jego bezpośrednią opieką. Osoba która nie przejdzie szkolenia/weryfikacji umiejętności asekuracyjnych pomyślnie, za zgodą operatora może wspinać się (ale nie asekurować!!!), asekurowana przez doświadczonego wspinacza.
 3. Linę do uprzęży mocujemy za pomocą węzła (ósemka). Absolutnie zakazane jest wpinanie liny za pomocą karabinka.
 4. Asekurację górną prowadzimy za pomocą przyrządów asekuracyjnych (płytki Stichta, odmiany kubków). Obowiązuje zakaz używania do tego celu ósemek zjazdowych oraz półwyblinki. Przyrządy automatyczne (np. Gri-gri) dopuszczamy do użycia jedynie za zgodą operatora ściany wspinaczkowej.
 5. Asekuracje dolną tzw. prowadzenie prowadzimy za pomocą przyrządów asekuracyjnych płytka Stichta, odmiany kubków.
 6. Zabronione jest asekurowanie z elementów konstrukcyjnych ściany.
 7. Do wspinania z dolną asekuracją używamy wyłącznie lin dynamicznych z odpowiednimi atestami, oraz normą EN 892:2004
 8. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników ściany, w szczególności:
  a) Wspinaczka bez asekuracji, powyżej 3 metrów (ręce) [nie dotyczy boulderowni]
  b) Przeszkadzanie w asekuracji lub w wspinaniu
  c) Wspinanie nad lub pod inną osobą
  d) Wspinanie z twardymi przedmiotami w kieszeni (np. telefon, klucze)
  e) Asekurowanie z dołem lub na wędkę w pozycji siedzącej lub w oddaleniu od ściany
  f) Wspinanie się z asekuracją nie w linii wytyczonej przez drogi, i tym samym powodowanie lotów wahadłowych.
  g) Zbyt szybkie opuszczanie wspinaczy.
 9. Zabronione jest huśtanie się na linach, wciąganie po linach do góry oraz inne wykorzystanie sprzętu i urządzeń niezgodne z ich prawidłowym przeznaczeniem.
 10. Wspinacze są zobowiązani do używania wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie posiadającego atest UIAA, CE, DIN.
 11. Do zmian w systemach asekuracji (liny do asekuracji górnej (wędki), stanowiska, ekspresy itp) oraz przekręcania i oznaczania chwytów upoważniona jest wyłącznie obsługa ściany.
 12. Bezpośrednio pod ścianą powinny znajdować się wyłącznie osoby aktualnie wspinające się oraz asekurujące.
 13. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje wspinający się są zobowiązani zgłaszać dyżurnemu operatorowi.
 14. Zabrania się używania sprzętu samozaciskowego np. ascension, tibloc, croll.
 15. Na terenie obiektu jest możliwość skorzystania z szafek zamykanych na kluczyk. W przypadku zgubienia kluczyka pobierana będzie opłata w wysokości 25,00 zł.

  DZIĘKUJEMY!

  ZESPÓŁ CENTRUM WSPINACZKOWEGO FORTECA Kraków, dnia 04.12.2014 r

Przewiń do góry